Golv

Den mörka kärnan ger ett
mycket vackert virke med
en speciell känsla.

Ett vackert golv
med karraktär
och en behaglig
skön yta.

Vackra kilsågade golv med karaktär och en behaglig skön yta

Vi tillverkar kilsågade golv i fura eller gran enligt gammalt mönster. Bredder varierar mellan 20-40 cm och även koning varierar mellan golvtiljorna. Standard tjocklek är 30 mm. Golvplankorna är hyvlade med not och spont, således inga lösa delar eller lim av något slag. För att minska eventuell sprickbildning eller vridning har märgen sågats bort.

Efter sågning och lufttorkning lagras virket i rumstemperatur i ca ett år innan hyvling sker. Detta för att sakta torkas till ca 8 % fukthalt och därmed bevara virkets form. Inläggning kan göras med fris runt ytterkant, generalskarv eller som vanligast varannan rot och topp från vägg till vägg. Vår varsamma behandling av virket är tidskrävande och innebär ofta att det går mer än ett år mellan avverkning och leverans.