Legosågning


Träd som får växa länge får bäst virkeskvalitet.

Våra råvaror – senvuxen fura och gran med täta årsringar

Senvuxen fura och gran från Värmland är grunden till de kvalitetsprodukter som Rinns Såg levererar. Vi är extra noggranna med utsyning av timmer för att finna den bästa råvaran. Den långsamma tillväxten ger täta årsringar och en kärnved som är rik på naturens eget impregneringsmedel. Dessutom ger den mörka kärnan ett mycket vackert virke med en speciell känsla.

Virket behandlas sedan varsamt under hela förädlingsprocessen. Efter sågning i ramsåg sker en långsam lufttorkning, därefter bearbetas virket till färdiga produkter.


Rinns Såg har levererat virke till Ostindiefararen Götheborg.

Referenser

Rinns Såg har fått förtroendet att leverera virke till en rad projekt där man efterfrågar virke av absolut högsta kvalitet.
- Flera länsstyrelser och kommuner i samband med kultur- och byggnadsvård.
- Göteborgs Universitet, orgelbygge i USA.
- Ostindiefararen Götheborg.


Gammaldags, ramsågat virke är efterfrågat.

Uppskattade exklusiva produkter

En speciell nisch är att vi sågar grovt talltimmer till fyrkantsstock, upp till åtta tum. Denna produkt är mycket uppskattat av bland annat timmermän och norska hytteägare. En annan mycket exklusiv produkt är kilade golv av stamblock. Varje stock ger två golvplank och det blir fantastiskt vackra golv.

Yrkeskunskaper

Tjur, kvist och rot tycker vi inte om, annars räcker det om timret är rakt. Det bästa hustimret kommer från privatskogsbruket, från blandskogar där gran och tall kämpat om utrymmet. Granen får tallen att kvista av sig.


Vi är extra noggranna med utsyning av timmer för att finna den bästa råvaran.