Hustimmer

Hustimmer och fyrskärning

Rinns Såg tillverkar hustimmer av fura, gran och lärkträd av högsta kvalitet utifrån gamla beprövade metoder. Med den traditionella ramsågen som bas i verksamheten kan vi enkelt skapa hustimmer med exakta dimensioner och perfekta ytor för gamla hus så väl som nybyggnationer. Till det kommer vår gedigna kunskap om allt från det perfekta timmerträdets egenskaper till torkningsprocess.

Fyrskärning

En av våra specialiteter är fyrskärning för husbyggen. Timret sågas två gånger igenom ramen. Vid den första sågningen avlägsnas sidobräderna. Sågning i fyrskärning ger också utmärkta stockar för husbyggnationer i timmer. Vi levererar timmer till kulturbyggnader och nybyggnationer. Vi lagerhåller timmer i dimensionen 6x9" och har en längd om upp till 10 meter, men även andra dimensioner finns tillgängliga efter beställning.

Råmaterial

Råmaterialet till hustimmer är främst fura och gran men också lärkträd. Urvalet sker noggrant. Endast senvuxna träd används i processen, vilket gör timret stabilt och hållfast tack vare de täta årsringarna. Det är en konst att välja rätt timmer, och det är det vi på Rinns Såg är experter på. Vi följer timret under alla de steg som behövs från träd till hus. En viktig del av processen är torkningen. En del vårt timmer lufttorkas långsamt för bästa kvalitet och har rätt fukthalt när det slutligen når våra kunder.