Båtvirke

Båtvirke och däcksvirke

Rinns Såg producerar kvartersågat båtvirke och däckvirke för stora som små båtprojekt. Det är inte vilket virke som helst som passar på eller i en båt. Båt- och däckvirke ska vara tåligt, ha helt korrekta dimensioner och passform samt vara hållfast. Med rätt grundmaterial och gedigen kunskap levererar Rinns Såg virke som håller måttet.

Höga krav

Båtbyggnationer ställer de allra högsta kraven på kunskap vad gäller allt ifrån virkeskvalitet och korrekt kvartersågning till torkningsprocess. Kvartersågningen är ett led i de höga krav som vi ställer på den färdiga produkten. Den senvuxna furan och granen som växer i de värmländska skogarna är grunden för vår produktion av båt- och däcksvirke. Vi följer varje steg i produktionsprocessen, från fällning till torkning och har gedigen kunskap om träets egenskaper. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet i alla led.

Virket

Det timmer vi på Rinns Såg använder som grund för båtvirke och däcksvirke är kvistfri senvuxen fura och gran. Fura har sedan tidernas begynnelse används för båtbyggnationer i vårt land. Idag används furavirke för bordläggning tack vare den goda hållfastheten och hårdheten i virket. Den senvuxna furan är särskilt lämpad för ändamålet, då de täta årsringarna ger en extra hårdhet. Gran är ett segt och hållfast material som främst passar till rufftak, master och dukade däck, då segheten gör att virket inte bryts.

Sågning med stående årsringar

Allt virke ämnat för båtkonstruktioner är speciellt framtaget för ändamålet och kvartersågat med stående årsringar. De stående årsringarna är ytterst viktiga därför att det blir hållbarare och ger bättre stabilitet för träet. Kvartersågningen är ytterst viktig vid tillverkning av material för båtbyggnationer. Sågningen i ramsågen garanterar att det blir en minimal deformation och extremt lite spänningar i virket när det torkar. Virket är sedan lufttorkat på bästa vis för att ge bästa möjliga form.